Privacy­beleid

Uw privacy is belangrijk voor ons

VIVA ARCHITECTURE (“VIVA”) is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Ernest Van Dijckkaai 22-23, 2000 Antwerpen.

VIVA is geregistreerd in het Rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0848.753.958 en is lid van de Provinciale Raad Antwerpen van de Orde van Architecten, onderworpen aan het Reglement van beroepsplichten KB 18/4/1985.

Heeft u een vraag, opmerking of verzoek naar aanleiding van dit privacybeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren.

VIVA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, en dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (AVG).

Doeleinde en rechtsgrond

VIVA verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van professionele activiteiten, doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

VIVA verwerkt uw persoonsgegevens indien dit nodig is voor onze dienstverlening aan u en als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals informatie die wij nodig hebben voor de belastingen of onze beroepsaansprakelijkheid.

VIVA neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen of ‘profilering’, besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen.

Bewaring en beveiliging

Uw gegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte bewaard. VIVA verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. VIVA blijft verantwoordelijk voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid indien uw gegevens verwerkt worden in onze opdracht.

VIVA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

VIVA neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VIVA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt VIVA verzoeken om uw rechten uit te oefenen en u heeft de mogelijkheid om misbruik te melden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

VIVA gebruikt alleen functionele cookies of vergelijkbare technieken, en anonieme analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en gebruiksgemak van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.