Privacy­beleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons

VIVA ARCHITECTURE (“VIVA”) is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Ernest Van Dijckkaai 22-23, 2000 Antwerpen.

VIVA is geregistreerd in het Rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0848.753.958 en is lid van de Provinciale Raad Antwerpen van de Orde van Architecten, onderworpen aan het Reglement van beroepsplichten KB 18/4/1985.

Heb je een vraag, opmerking of verzoek naar aanleiding van dit privacybeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren.

VIVA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, en dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (AVG).

Doeleinde en rechtsgrond

VIVA verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van professionele activiteiten, doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

VIVA verwerkt je persoonsgegevens indien dit nodig is voor onze dienstverlening aan jou en als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals informatie die wij nodig hebben voor de belastingen of onze beroepsaansprakelijkheid.

VIVA neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen of ‘profilering’, besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen.

Bewaring en beveiliging

Je gegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte bewaard. VIVA verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. VIVA blijft verantwoordelijk voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid indien je gegevens verwerkt worden in onze opdracht.

VIVA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

VIVA neemt de bescherming van je gegevens ernstig en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Je rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door VIVA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar we van jou over beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan VIVA verzoeken om je rechten uit te oefenen en je hebt de mogelijkheid om misbruik te melden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

VIVA gebruikt functionele en analytische cookies om je surfervaring te verbeteren. Voorkeur aanpassen.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.