It's all about the ceiling

Interieur renovatie van een schoolgebouw

Interieur­ontwerp

Het nieuwe leren

Er wordt een huiselijk en funky gevoel in het 30 jaar oude schoolinterieur gebracht door gebruik te maken van kleuren. Elke gerenoveerde ruimte krijgt zijn eigen kleur toegepast op het plafond. In combinatie met houten vast meubilair creëert dit een jonge, frisse en dynamische look en feel.

Volledige tekst
sluiten

Vandaag wordt de schoolkeuze van studenten medebepaald door het kader en de voorzieningen waarin de opleidingen zullen doorgaan. Het is hierop dat ODISEE wenst te anticiperen met dit renovatieproject van de bestaande catering- en cafetaria-infrastructuur, de grote aula en verschillende vergaderruimtes.

Als extra esthetische leidraad doorheen de renovatie gold voor de ontwerpers van VIVA het devies 'it’s all about the ceiling'; het plafond van elke te renoveren ruimte kreeg een andere steunkleur die de zwaarte en de donkerte van de bestaande toestand moest doen vergeten.

Een jonge, frisse en dynamische look and feel was het streefdoel: het café kreeg de kleur blauw, de sandwicherie de kleur rose en het auditorium een combinatie van tinten groen en blauw mee. Het gebruik van één monotone kleur per ruimte houdt risico’s in: zo komt dat vaak als saai over.

Een sublieme vondst van VIVA Architecture omzeilt dit gevaar door een verlaagd plafond in strekmetaal te plaatsen waardoor afhankelijk van de zichtrichting en –hoek de kleur genuanceerd en diffuus ervaren wordt. Tegelijkertijd is het een perfecte ingreep om de technieken te verbergen en de verlichting en ventilatie in te werken.

Hetzelfde principe werd op een totaal andere manier toegepast in de grote aula. Om een akoestische correctie door te voeren werden tientallen ronde geluidsabsorberende plafondelementen volgens een driedimensionaal schema aan het groen geschilderde plafond gehangen.

Je voelt aanwezigheid van de kleur overal maar ze is nooit dominant of overheersend.

Locatie : Brussel
Oppervlakte : 1.200 m²
Datum : 2016 - 2017
Team : MCS Solutions
Fotografie : Koen Broos

Verwant werk

Alle projecten