Park life

Parkgebied met 12 eengezins­woningen, 36 appartementen en 24 seniorenflats

Archi­tectuur Master­­planning

City life

Een oude boomgaard wordt getransformeerd in een groen parkgebied, aangelegd in een nieuwe woonwijk. In verschillende gebouwen wordt een variëteit aan wooneenheden gecreëerd, allemaal met uitzicht overheen de groene helling op de vallei.

"All the people
So many people
They all go hand in hand
Hand in hand through their parklife"

Volledige tekst
sluiten

De bestaande boomgaard op een terrein met niveauverschillen heeft overduidelijke kwaliteiten naar beleving toe. De zichten vanop de heuvel, de noord-zuid oriëntatie parallel aan het talud en de landschappelijke textuur behoren tot de waardevolle elementen van de site en bieden potentieel voor de nieuwe invulling van de site. Park Life bouwt verder op de bestaande situatie van het terrein en de historische en huidige structuur van Borgloon. De analyse van de context leidt tot een herstructureringsstrategie van de bestaande boomgaard door de implementatie van een opeenvolging van betekenisvolle groene ruimten, stegen en paden, stroken en assen die werken als publieke woonkamers van de gemeenschap.

De schaal van de nieuwe gebouwen sluit aan bij de schaal van de omgeving. De korrel van de gebouwen, de leesbaarheid van het individuele pand en de tussenmaat van het geheel van gebouwen in en rond de openbare ruimte zijn hierin toonaangevend. De bouwhoogte wordt bewust beperkt tot 2 à 3 lagen op het binnengebied en tot 4 lagen aan de Graethempoort waardoor een optimale integratie in de omgeving ontstaat en de densiteit beheerst blijft. 

Relatie tussen park en wonen

Het programma van eisen sluit perfect aan bij de mogelijkheid om verschillende doelgroepen aan te spreken. Differentiatie en diversiteit zijn in het concept belangrijke ontwerpthema’s en werden vertaald in een voorstel met een mix van verschillende types grondgebonden tuinwoningen, panorama appartementen, doorzonappartementen en assistentiewoningen.

De tuinwoningen worden zo laag mogelijk op de site ingeplant, zodat zij met hun zuid georiënteerde tuinen een buffer vormen naar de naburige woningen. De 2 hogerliggende stroken bestaan uit 5 mini bouwblokken met appartementen. De assistentiewoningen, die terugliggend van de Graethempoort worden ingeplant, zijn gekoppeld aan de bestaande boerenburgerwoning. Deze woning wordt ingericht met ondersteunende functies voor de assistentiewoningen.

Om de beleving van de groene ruimte te optimaliseren worden auto's geweerd uit het binnengebied. Deze groene autovrije zone verhoogt de doorwaadbaarheid van het terrein voor voetgangers en fietsers. Door de verscheiden invulling van de groenzone met bomen, grassen en inheemse en lokale planten ontstaan er verschillende plekken die bijdragen aan de maatschappelijke dynamiek en beleving van het terrein. Parkeren wordt ondergronds en aan de rand van het terrein georganiseerd.

Locatie : Borgloon
Oppervlakte : 8.000 m²
Datum : 2013
Weetje : 2de plaats in de wedstrijd
Klant : Gands

Verwant werk

Alle projecten