Hollebeek park

26 park apartementen

Archi­tectuur Master­planning

City life

Aan de rand van het Hollebeekpark worden drie appartementsgebouwen gecreëerd. Een deel van de site wordt teruggegeven aan de stad, om een groter openbaar park te maken en open ruimte terug te geven aan de buurt.
Het woonweefsel van de straat wordt door een lang gebouw aangevuld, terwijl alle woonunits uitzicht op het park hebben. Aan de rand van het park krijgt een doodlopend steegje een nieuwe afsluiting door er twee hoge en slanke gebouwen te plaatsen.

Volledige tekst
sluiten

Het projectgebied is gesitueerd in de Hollebeekvallei en gelegen aan het Hollebeekpark in Hoboken, Antwerpen. De Hollebeek is een belangrijk structurerend element en de vallei vormt door een aaneenschakeling van natuurelementen in een verstedelijkte omgeving een rustgebied met een belangrijke educatieve en recreatieve waarde.

Het ietwat verloederde Hollebeekpark, wordt in de toekomst door de stad Antwerpen opgewaardeerd binnen het plan voor het Hollebeek project. Door middel van eigendomsoverdracht van een gedeelte van het terrein zal het park ook uitgebreid worden. Onze opdracht betreft het ontwerpen van 3 gebouwen met in totaal 26 appartementen

Pretentieloze identiteit

Differentiatie binnen het geheel is in dit project een belangrijk ontwerpthema en wordt op zeer genuanceerde en precieze wijze toegepast. Er wordt niet gestreefd naar breuken, wel naar een herkenbare identiteit van het project als geheel en verschillen binnen de eenheid. De 3 gebouwvolumes zijn verschillend, maar tegelijkertijd toch familie van elkaar. Het gaat om hetzelfde, telkens anders.

Variatie in typologie is terug te vinden door een mix van woonunits met één-, twee- en driekamerappartementen. In het volume aan de Hollebeekstraat worden de leefruimtes aan de achterzijde met zicht op het park georganiseerd, zes appartementen zijn tevens als doorzonwoning uitgewerkt.

De 2 andere gebouwen zijn met één appartement per verdieping kleinschaliger. Ze sluiten aan op de bestaande woningen van de Jos de Ceulaerdestraat en grenzen rechtstreeks aan het Hollebeekpark. Deze bouwblokken vormen de poort en, door hun kopgevels, 'de ogen naar het park'.

location
Locatie : Antwerpen
area
Oppervlakte : 4.200 m²
date
Datum : 2013 - 2016
client
Klant : Bouw-Spirit
team
Team : Tecon Groep, Architect Gert Colliers and INT

Verwant werk

Alle projecten icon