Globetrotter

Transformatie ontmoetingshuis ‘De Globetrotter’

Archi­tectuur Master­­planning

City life Reconversie en renovatie

De Globetrotter, een binnenstedelijk gebied in de stad Turnhout herbergt heel wat organisaties met gelijkaardige doelen. Zo vinden we er Jeugdhuis Wollewei, buurtrestaurant ’t Hert en de organisatie T’antwoord. Elk zetten ze zich in tegen armoede en sociale uitsluiting. Ze willen een plek zijn waar mensen kunnen geholpen worden en vooral zichzelf kunnen zijn. De vraag binnen deze opdracht is om van deze site een ontmoetingsruimte te creëren voor de hele buurt. En zo de drempel voor kwetsbare personen te verlagen om hulp te zoeken en te krijgen. 

Allereerst zette VIVA de krijtlijnen uit van wat een ontmoetingsplaats kan zijn. Waar en wanneer ‘ontmoeten’ we elkaar? Welke rol speelt architectuur binnen deze noemer? Hoe verhouden mensen zich tot architectuur? Hoe verhoudt architectuur zich tot mensen?
Het ontmoetingshuis - als een geheel - vormt idealiter een ‘gemeenplaats’; een ‘plek’ waar werkelijk iedereen voor om het even wat, en op 'elk' ogenblik terecht kan. Geen ontmoetingsruimte maar een ontmoetingsplek waar Turnhoutenaars, buurtwerkers, hulpverleners, lesge­vers,… - zogezegd - toevallig in de buurt zijn. Het is een plek die in geen enkel opzicht privé is en - voor een ogenblik - in ware zin van het woord 'publiek' is.

Volledige tekst
sluiten

Het ontmoetingshuis “De Globetrotter” dient hierbij niet te concurreren met het bestaande maar ‘gaten’ te dichten – zowel functioneel als ar­chitectonisch. Versterken en connecteren wat reeds aanwezig is en mogelijkheden bieden voor wat er nog niet is. Een con­nectie van bestaande & nieuwe ruimtes en plekken die fungeren als dragers van mogelijkheden en opportuniteiten. Waar spontaan ontmoetingen en activiteiten kunnen plaatsvinden. 'De Globetrotter’ is hierdoor niet enkel een gebouw, maar een 'plek' die zich inschrijft in het bestaande stedelijke weefsel.

Binnen het 'ontmoetingshuis' schakelen zich zo 3 open ruimtes, het buurthof, de binnenplaats en het plein. Allen met verschillend karakter, de ene méér groen, de andere meer verhard. Allen versterken ze sociale cohesie en dragen ze bij tot een gemeen­schapsgevoel.

het 'buurthof' wordt vormgegeven als een omsloten tuin met beplanting. De bestaande hoogstam­men zorgen reeds voor een aangename sfeer in de tuin en blijven behouden. De rand van de tuin krijgt een open karakter dat kan ingevuld worden naar de behoefte van de gebruikers. Zo kan deze een pergola met klimplan­ten zijn aan buurtrestaurant 'tHERT en dienst doen als een open & overdekte eet- & drinkruimte. aan de andere zijde kan deze een 'oranjerie' zijn die dienst doet als workshop­ruimte of buurtruimte voor familiefeesten,...

Een centraal gelegen groen plein met 'gaanderij’ definieert de 'binnen­plaats' en verbindt alle ruimtes, ran­den en tussenruimtes zowel bestaande, als nieuwe. Zo wordt een doorsteek vanaf de Otterstraat naar de binnenplaats gecreëerd. Ook JH 'Wollewei' wordt verbonden met de 'binnen­plaats'. De binnenplaats ligt qua materialisatie en sfeer tussen het groene 'buurthof' en het ver­harde 'plein'.

En ten slotte als derde open ruimte, het 'plein', als verharde open ruimte omsloten door groen aan de randen. Het 'plein' vormt een polyvalente buitenruimte voor (tijdelijke) evenementen. Een 'evenementenplein' waar ‘stadsmeube­lair - & infrastructuur’ kan geplaatst worden die aanpasbaar, omkeerbaar en tijdelijk zijn. De bestaande hoogstammen blijven behouden en bieden het 'plein' scha­duw, beschutting en intimiteit. De bestaande muur rondom het plein wordt ver­laagd en voorzien van 'kijkgaten’. De muur kan op deze manier passanten een 'glimps' geven van de achterliggende ruimte & activiteit. Ook naar de buurt en in grotere context, Turnhout verzachten we zo de grens tussen het ontmoetingshuis en zijn omgeving.

Aan de site voegen we ook twee nieuwe 'bin­nenkamers' toe. Deze polyvalente gebouwen met (inwisselbare) functie, bieden een aanvulling aan de reeds bestaande functies. Deze dienen ruimte te geven om ‘zich thuis te kunnen voelen’. Gebruikers kunnen proberen, mislukken, herbeginnen en overwin­nen. Ze komen er samen, kunnen er zich ver­maken, ontmoeten buren, voeren gesprekken met buurtwerkers e.d. waardoor een hechte 'buurtgroep' kan ontstaan.

De functies van de leefkamers zorgen voor een noodzakelijke - maar ondoelmatige, onge­dwongen - aantrekking van de 'plek'. Ze geven reden, betekenis en eigenheid - alsook 'een adres ' - aan OH 'de Globetrotter’.

Aan de randen van het bouwblok worden portieken voorzien die de site aankondigen en het binnenkomen begeleiden. Van 'thuis' naar 'ontmoetingshuis’.

Locatie : Turnhout
Datum : 2022

Verwant werk

Alle projecten
Transformatie studie van maritiem kantoorgebouw naar dynamisch werklandschap

TAB

Transformatie studie van maritiem kantoorgebouw naar dynamisch werklandschap

Archi­tectuur Interieur­ontwerp

Het nieuwe werken - NWOW Reconversie en renovatie

Transformatie magazijn naar 18 residentiële appartementen

Blueberry Hill

Transformatie magazijn naar 18 residentiële appartementen

Archi­tectuur Interieur­ontwerp

Houtbouw City life Reconversie en renovatie

Uitbreiding woning en interieurontwerp keuken en leefruimte

Kitchen blues

Uitbreiding woning en interieurontwerp keuken en leefruimte

Archi­tectuur Interieur­ontwerp

Houtbouw City life Reconversie en renovatie

Transformatie van bureauruimte naar badkamer

Kamer naar bad

Transformatie van bureauruimte naar badkamer

Interieur­ontwerp

City life Reconversie en renovatie

Interieurontwerp inkomzone van kantoorgebouw

tranSITion

Interieurontwerp inkomzone van kantoorgebouw

Interieur­ontwerp

Het nieuwe werken - NWOW City life

Interieurontwerp van nieuwbouw appartement

Gustav

Interieurontwerp van nieuwbouw appartement

Interieur­ontwerp

City life

Interieurontwerp voor de Revista, van overdag koffiebar naar ’s avonds cocktailbar. 

Revista

Interieurontwerp voor de Revista, van overdag koffiebar naar ’s avonds cocktailbar. 

Interieur­ontwerp

City life Reconversie en renovatie

Herbestemming en interieur grote beurszaal van de Beurs Voor Diamanthandel te Antwerpen

Diamonds are forever

Herbestemming en interieur grote beurszaal van de Beurs Voor Diamanthandel te Antwerpen

Interieur­ontwerp

Het nieuwe werken - NWOW Reconversie en renovatie

Interieurverbouwing van individuele kantoren naar NWOW-werkomgeving

Blue space

Interieurverbouwing van individuele kantoren naar NWOW-werkomgeving

Interieur­ontwerp

Het nieuwe werken - NWOW Reconversie en renovatie

Nieuwbouw woonzorgcentrum met 32 zorgkamers

De kleine kasteeltjes

Nieuwbouw woonzorgcentrum met 32 zorgkamers

Archi­tectuur Interieur­ontwerp

Het nieuwe werken - NWOW City life

Duurzaam nieuwbouwproject in massiefhoutbouw bestaande uit een mix van 74 wooneenheden

Parkwijk

Duurzaam nieuwbouwproject in massiefhoutbouw bestaande uit een mix van 74 wooneenheden

Archi­tectuur Master­­planning

Houtbouw City life

Verbouwing beschermd kantoorgebouw

The Duke

Verbouwing beschermd kantoorgebouw

Archi­tectuur Interieur­ontwerp

Het nieuwe werken - NWOW City life Reconversie en renovatie

Reconversie hotel naar residentiële appartementen

Atlanta

Reconversie hotel naar residentiële appartementen

Archi­tectuur Interieur­ontwerp

Houtbouw City life Reconversie en renovatie

Herbestemming van verblijfsruimte naar NWOW kantooromgeving

WOW Fly

Herbestemming van verblijfsruimte naar NWOW kantooromgeving

Interieur­ontwerp

Het nieuwe werken - NWOW Reconversie en renovatie

Winkelruimte, 25 eengezins­woningen, 32 appartementen en 'urban farm'

Zilver­kwartier

Winkelruimte, 25 eengezins­woningen, 32 appartementen en 'urban farm'

Archi­tectuur Master­­planning

City life

Reconversie monument met nieuwbouw woningen

Regency Gardens

Reconversie monument met nieuwbouw woningen

Archi­tectuur Interieur­ontwerp

Houtbouw City life Reconversie en renovatie

Interieur­ontwerp van een kine praktijk

Work out

Interieur­ontwerp van een kine praktijk

Interieur­ontwerp

Het nieuwe werken - NWOW City life

Reconversie kantoorgebouw tot woon­appartementen

White housing

Reconversie kantoorgebouw tot woon­appartementen

Archi­tectuur Interieur­ontwerp

City life Reconversie en renovatie

Samenvoeging van twee gebouwen tot een authentieke woning

Duo house

Samenvoeging van twee gebouwen tot een authentieke woning

Archi­tectuur Interieur­ontwerp

Houtbouw City life Reconversie en renovatie

'Between dock and boulevard', 33 woningen en 112 appartementen

Stapelstede

'Between dock and boulevard', 33 woningen en 112 appartementen

Archi­tectuur Master­­planning

City life

Parkgebied met 12 eengezins­woningen, 36 appartementen en 24 seniorenflats

Park life

Parkgebied met 12 eengezins­woningen, 36 appartementen en 24 seniorenflats

Archi­tectuur Master­­planning

City life

Verbouwing, uitbreiding en inrichting op maat van een kapsalon

Naar de kapper

Verbouwing, uitbreiding en inrichting op maat van een kapsalon

Archi­tectuur Interieur­ontwerp

Reconversie en renovatie

'Room with a view', winnend wedstrijd­ontwerp voor 30 eengezins­woningen

Langs de kade

'Room with a view', winnend wedstrijd­ontwerp voor 30 eengezins­woningen

Archi­tectuur Master­­planning

Houtbouw City life

26 park appartementen

Hollebeek park

26 park appartementen

Archi­tectuur Master­­planning

City life

'Exposed essentials', renovatie van een kantoor­verdieping

Hansa

'Exposed essentials', renovatie van een kantoor­verdieping

Archi­tectuur Interieur­ontwerp

Het nieuwe werken - NWOW City life

Zitbank onder het Atomium

De bank

Zitbank onder het Atomium

Archi­tectuur

City life

Renovatie en reconversie van universiteits­gebouwen voor de faculteit product­ontwikkeling

Campus Minerva

Renovatie en reconversie van universiteits­gebouwen voor de faculteit product­ontwikkeling

Archi­tectuur Interieur­ontwerp

Het nieuwe leren City life Reconversie en renovatie

Interieur­verbouwing van een loft

3 Doors

Interieur­verbouwing van een loft

Interieur­ontwerp

City life